Kontakt os

Helle Eckmann:

Helle har en naturvidenskabelig kandidatgrad, med driftsøkonomi som speciale (Cand. Agro) og har senere suppleret med en overbygning bestående af HD i organisation samt projektledelse. Helle har, som planlægger i amtet været VVM-myndighed, været seniorrådgiver (projektleder og teamleder) hos NIRAS, været udviklingskonsulent i kommunerne (understøttelse af ledelsen og det politiske niveau), og senest fuldmægtig hos Energistyrelsen, med ansvaret for den statslige pulje (VEP) som havde til formål at understøtte virksomhedernes omstilling fra fossil energi til grøn energi. Helle har gennem de seneste 2 år, hos SEP Sønderjylland, opnået en både dybere og bredere forståelse af, hvordan hele det eksisterende energisystem hænger sammen, samt de forandringer det står over for i fht. til både sektorkobling, elektrificering og udnyttelse af store varmekilder og industriel overskudsvarme ind i de eksisterede fjernvarmenet.

Kevin Skov Petersen:

Kevin er uddannet Civilingeniør/Cand.Polyt i by-, energi- og miljøplanlægning med specialisering i energiplanlægning. Kevin har, som et led i sin uddannelse, været i praktik ved Arcon-Sunmark, hvor han blandt andet lavede et oplæg omkring hvordan et nyt bosætningsområde med fjernvarme, baseret på vedvarende energi, kunne udvikle sig i takt med at bebyggelsen voksede. Kevin har gennem det seneste år, hos SEP Sønderjylland, udvidet sine kompetencer inden for fjernvarme beregninger via et samarbejde med Grøn Energi. Dette sker i samspil med SEP Sønderjyllands sektorkoblingsarbejde, hvor der er udvalgt fire pilotprojekter. I sektorkoblingsgruppen undersøges det hvordan et el, fjernvarme eller gas konverterings scenarie vil se ud. Kevin har ligeledes opnået en dybere forståelse for grønne konverteringsmuligheder i det åbne land efter hans indsats ude i område 4, hvor han samarbejder med de fire kommunernes varmeplanlæggere og landdistriktskoordinatorer samt beboerrepræsentanter.

 

Kontakt os