Organiseringen af SEP Sønderjylland

Styregruppens medlemmer:

Tom Stefan Ahmt, kommunaldirektør i Aaabenraa kommune (formand)

Rune Larsson, direktør for Erhvervs- og Borgerservice i Haderslev kommune

Bjarke Eriksen, direktør for Teknik og Miljø i Sønderborg kommune

Vacant, direktør for Teknik og Miljø i Tønder kommune

Ditte Lundgaard Jacobsen, direktør for Kultur, Miljø & Erhverv i Aabenraa kommune

 

Den politiske følgegruppes medlemmer:

Kommunaldirektør Tom Stefan Ahmt, Aabenraa kommune (formand)

Tønder kommune: Borgmester Henrik Frandsen og Udvalgsformand Bo Jessen

Sønderborg kommune: Borgmester Erik Lauritzen og Udvalgsformand Aase Nyegaard

Haderslev kommune: Udvalgsformand Benny Bonde og Næstformand Søren Rishøj Jacobsen

Aabenraa kommune: Borgmester Thomas Andresen, Udvalgsformand Erik Uldall Hansen 

Advisory boardets medlemmer:

Energy Cluster Denmark, Project Director: Michael Sørensen

Danfoss, Direktør Jan Eric Thorsen

Dansk Energi: Chefkonsulent: Henrik Bruun Martens

Datacenterindustrien, Direktør: Henrik Hansen

Energinet, Afdelingsleder Systemperspektiv: Michael L. Pedersen

Erhvervshus Sydjylland, CEO: Jacob Christian Nielsen

Evida, Afdelingsleder Markedsudvikling: Henrik Brask Pedersen

Foreningen Danske Krafttvarmeværker, Direktør: Erik Nørregaard

Grøn Energi, Analysechef: Jesper Koch

Haderslev Fjernvarme, Direktør: Morten Hartmann

N1/Norlys: Under afklaring

Project Zero Business, Formand: Kjeld Stærk

Region Syddanmark, Afdelingsleder: Anne Marie Rasmussen

Siemens Energy A/S, CEO: Peter Weinreich-Jensen

Stadtwerke Flensburg, Referent der Geschäftsfürung: Tom Trittin

Sønderborg Fjernvarme, Direktør: Erik Wolff

TVIS, Direktør: Jørgen Nielsen

Udviklingsråd Sønderjylland, Direktør: Claus Schmidt

Fhv. Direktør: Niels Berg-Hansen

SEP Sønderjylland, Sekretariatsleder: Søren Schmidt Thomsen

SEP Sønderjylland, Specialkonsulent: Helle Eckmann

Link til udtalelse fra SEP Sønderjyllands Advisory Bord møde afholdt d. 24. september 2020

Link til udtalelse fra SEP Sønderjyllands Advisory Board møde afholdt d. 13. januar 2021