Politisk indsats

Recovery and Resilience Facility:

Genopretningsfaciliteten, Recovery and Resilience Facility (herefter RRF) efter Covid-19, er EU´s nøgleinstrument under NextGenerationEU-paraplyen, som skal hjælpe medlemsstaterne med at absorbere det økonomiske chok, som Covid-19 forårsager. De nationale RRF-planer skal sikre, at EU´s finansielle støtte rettes mod at nå EU´s overordnede og fælles mål for samhørighed, bæredygtighed og digitalisering.

Danmark modtager ca. 11,4 mia. kr. fra EU, og regeringen besluttede, for at sikre en bred opbakning til en dansk RFF-plan, at udmøntningen af RRF-midlerne skulle indgå i forhandlingerne om finansloven for 2021. I finansloven for 2021 er en stor del af RRF-midlerne anvendt til initiativer med fokus på at skabe vækst og jobs samt fremme både den grønne omstilling og digitaliseringen under delaftalen ”Stimuli og grøn genopretning”.

SEP Sønderjyllands indsats i samarbejde med URS:

SEP Sønderjylland har siden efteråret, da Sekretariatet via en henvendelse fra Niels Ladefoged, General Direktoratet for Energi i EU Kommissionen blev opmærksom på RRF-midlerne, arbejdet intenst med at få det sønderjyske varmetransmissionsprojekt med på Finansministeriets RRF-liste. Indsatsen er foregået via to spor. I det ene spor er der arbejdet på at få beregnet en businesscase for etableringen af et muligt fælles sønderjysk varmetransmissionsnet, der vil kunne åbne op for, at Sønderjylland kan tiltrække og udnytte overskudsvarme fra store varmekilder såsom datacentre, havvandsvarmepumper eller Power-to-X. Det andet spor har været en stor politisk og kommunikativ indsats, som er foretaget og gennemført sammen med URS. Det Sønderjyske varmetransmissionsprojekt blev desværre ikke, trods en solid indsats, prioriteret i denne omgang.

Det videre arbejde:

SEP Sekretariatet er i dialog med URS om den videre indsats.

Link til Power Point om SEP Sønderjyllands politiske indsats