Re-orientering af projektet

Projektet er re-orienteret fra at alene at have sit fokus på overskudsvarme fra Hyperscale datacentre ved Kassø til at have et bredere fokus, som tager afsæt i både: havvandsvarmepumper, geotermi, biomasse, biogas samt andre relevante teknologier.

Re-orienteringen af projektet er godkendt af Syddansk Vækstforum, v/ Region Syddanmark i marts 2020, hvor der samtidigt er bevilget fristforlængelse indtil udgangen af 2021.