Sammenhængende transmissionsnet

Med Apples udmelding i juni 2019 om at de flytter deres HSDC aktiviteter fra Kassø til Viborg, ændredes forudsætningerne for gennemførelse af projektet markant. Udover at det på ubestemt tid er udskudt hvornår et HSDC (eller co-location datacenter) etableres, har det også tydeliggjort en ikke-uvæsentlig risiko parameter ved udnyttelse af overskudsvarme fra ét/få datacentre i så stor skala, som det oprindeligt var tænkt.

Det er ganske enkelt svært at se, at en investering i et fælles varmetransmissionsnet mellem de større sønderjyske byer til i omegnen af 400-500 mio. kr., sammen med en tilsvarende investering i varmepumper, alene med afsæt i et større datacenter ved Kassø, nogen sinde vil blive gennemført, pga. risikoen for at stå med et ubrugeligt transmissionsnet, hvis HSDC virksomheden nedlægger driften af sit datacenter.

Der er således behov for en risikomæssigt mere balanceret tilgang til udnyttelsen af overskudsvarme, hvilket konkret vil sige, at reducere risikoen ved at sprede investeringerne ud på flere produktionssteder og flere varmeproduktionsteknologier/brændsler/varmekilder. Dog vil varmepumper fortsat udgøre en grundsten i fremtidens mix af teknologier, da de grundlæggende har en bedre energieffektivitet end øvrige teknologier, og vil være forudsætningen for at varmekilder med lavere temperaturer vil kunne udnyttes i større varmenet.

Derfor ændres projektet i denne retning og der analyseres nu på et sammenhængende transmissionsnet med en bred palette af varmeproduktionsteknologier inklusiv de nuværende biomasse baserede kedler.

Projektet støttes af midler fra Syddansk Vækstforum.

Link til kort over sammenhængende transmissionsnet