Projekt vækst gennem individuelle varmeløsninger

SEP Sønderjylland har fået tilsagn fra Syddansk Vækstforums pulje til projektudvikling.

Formålet:

Formålet med projektet er, for Sønderborg, Aabenraa og Tønder kommune at undersøge, nye energieffektive varmeløsninger til boliger, der i dag har individuel opvarmning eller naturgas.

Målet skal nås med afsæt i teknologi, rammebetingelser og finansiering.

På længere sigt er målet, at skabe vækst i virksomheder som arbejder eller er på vej til at beskæftige sig med nye energieffektive varmeløsninger til boliger, der i dag har individuel opvarmning eller naturgas.

Aktiviteter:

Der har været afholdt 3 workshops med følgende indhold:

Resultaterne fra de 3 workshops er samlet i de 3 videoer, der er vedhæftet nederst på siden.

Projektet støttes af midler fra Syddansk Vækstforum.